საიარაღო

გადაღებებზე მასიურ სცენებს ვუზრუნველყოფთ იარაღით.

ქირავდება: როგორც ცალკე რეკვიზიტად, ასევე მომსახურეობასთან ერთად. საიარაღოს ემსახურებიან პროფესიონალი სპეციალისტები.
მომსახურეობა მოიცავს:
• ტრანსპორტირება
• გადასაღებ მოედანზე უსაფრთხოება
• იარაღის წესრიგში მოყვანა
საიარაღო განყოფილებაში არსებობს უნიკალური, გაუვნებელყოფილი, სარეკვიზიტო და ბუტაფორიული იარაღი საერთო რაოდენობით 2500 ეგზემპლიარი დაწყებული მე-17 საუკუნიდან -თანამედროვე ეპოქამდე
• ხმლები
• ტყვიამფრქვევები
• თოფები
• ავტომატური იარაღები
• რევოლვერები
• პისტოლეტები